1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Üldised tingimused kehtivad https://roliimansi.ee/ klientide (edaspidi Klient) ja ROLIIMANSI.ee omaniku IT MOMENT OÜ (edaspidi roliimansi.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja ROLIIMANSI.ee vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete hinnakiri ja Ostuinfo.
1.4. ROLIIMANSI.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. ROLIIMANSI.ee ja Klient soovivad kaubelda ROLIIMANSI.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. ROLIIMANSI.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. HINNAKIRI

2.1. ROLIIMANSI.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta.
2.2. Juhul, kui Klient soovib kauba kohale toimetamist, maksab see olenevalt kohaletoimetamise viisist, kauba kohaletoimetamine on Eesti siseselt Itella Smartpost pakiautomaat 2.99 EUR, Omniva pakiautomaat  2.95 EUR.
2.3. Kauba kohaletoimetamise hind ROLIIMANSI.ee toodetele on märgitud Ostuinfos, lisaks kajastub see ROLIIMANSI.ee poolt esitatud ettemaksuarvel.
2.4. ROLIIMANSI.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.” Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
3.2. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.3. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamisviisi ja kontrollib, kas Saaja andmed on õiged. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule “Esita tellimus,” suunatakse klient maksma.

4. KOHALETOIMETAMINE

4.1. Peale lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.3. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
4.2. Kliendil on võimalik valida kahe kohaletoimetamise viisi vahel: Itella Smartpost 2.99 EUR, Omniva pakiautomaat  2.95 EUR.
4.3. Sihtkoha muutumise korral palub ROLIIMANSI.ee Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
4.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Kullersaadetise puhul on oluline, et Klient märgiks tellimuse esitamisel oma telefonibumbri. ROLIIMANSI.ee ja AS Eesti Post ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
4.5 Kauba kohaletoimetamine kliendi valitud asukohta 3-5 tööpäeva jooksu.

5.VAHETAMINE JA TAGASTAMINE

Kui tellitud toode ei sobi või ei vasta Teie ootustele on Teil õigus toode 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest vahetada teise toote vastu või saada raha tagasi. Palume Teil teavitada meid sellest koheselt pärast tellimuse kättesaamist. Kui soovite saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasute vaid tagastuskulu. Uue toote postikulu kanname esimesel korral meie. Kui ostja soovib saada tagastatud toode eest raha, kanname kauba eest raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul (Võlaõigusseadus § 56). Raha kantakse kontole pärast seda, kui tagastud kaup on meieni jõudnud. Raha tagastatakse vaid sellele arvelduskontole, mida kasutasite kauba eest tasumiseks.

Nõudmised tootele, mille soovitatakse vahetada/tagastada:

• toote sildid ei tohi olla ära võetud
• toode ei tohi olla kasutatud
• toode peab olema oma originaalpakendis, mis ei tohi olla rikutud
• toode ei tohi olla määrdunud

NB! Eelpool mainitud nõudmistele mittevastav toode tagastamisele ega vahetamisele ei kuulu! Samuti ei kuulu tagastamisele püksikud, stringid ja sukatooted, mille hulka kuuluvad sukad, sukkpüksid, kehasukad, võrkbodyd ja võrkkleidid, anaaltapid ning vibraatorid(sh. tupekuulid, peeniserõngad ning erinevad masturbaatorid). Kaup on võimalik tagastada ainult posti teel. Tagastuskulud tasub ostja.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA GARANTII

6.1. ROLIIMANSI.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud IT Moment OÜ pangakontole 1 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.
6.2. Kui tellitud kaup jõudis Kliendini praagiga, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume meid sellest koheselt e-posti teel informeerida. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Uus kaup saabub Kliendile kas 3-5 päeva jooksul (juhul, kui see kohapeal olemas) või 2-4 nädalaga (juhul, kui toode on ettetellimisel)  pärast tagastatud kauba ROLIIMANSI.ee poolt kättesaamisest (juhul
6.3. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab ROLIIMANSI.ee endale õiguse toote mitte vahetada.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. ROLIIMANSI.ee vastutab Kliendi ees ROLIIMANSI.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab ROLIIMANSI.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. ROLIIMANSI.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. ROLIIMANSI.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. ROLIIMANSI.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. AS-ile Eesti Post ja seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2. ROLIIMANSI.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud ROLIIMANSI.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ROLIIMANSI.ee andmebaasist.
8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja ROLIIMANSI.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ROLIIMANSI.ee õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9. MAKSEVIISID

9.1 IT Moment OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, IT Moment OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja https://stripe.com/.
9.2 https://stripe.com/ toetab järgmisi kaarte:

Visa
Mastercard
Maestro

9.3 Maksete ebaõnnestumise korral palume kontakteeruda Roliimansi emaili või telefoni teel.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ROLIIMANSI.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.